סגור חלון קופץ X

בני עקיבא

כתובת תנועת נוער: 
יהושע ייבין 15, ירושלים, ישראל
טלפון לתנועה: 
02-5693111
פקס לתנועה: 
02-6241626
אימייל לתנועה: 
test@gmail.com

תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית, והינה חלק בלתי נפרד מתנועת “תורה ועבודה” (הסתדרות הפועל-המזרחי).

מטרות התנועה:

1.     

חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו ברוח התורה.

2.     

 חינוך להגשמה אישית של רעיון “תורה ועבודה” וחתירה להקמת חברה של “תורה ועבודה”- בארץ.

תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אשיות התורה והמסורה.

בני עקיבא רואים בחיים בהתיישבות הדתית, הקיבוצית והמושבית, את הדרך העיקרית להגשמת רעיון תורה ועבודה.

כל הזכויות שמורות למת"ן 2018©
עיצוב ופיתוח: fatfish