סגור חלון קופץ X

כשאמרו לי שילדי עור

כשאמרו לי שילדי עור

שלעולם הוא לא יראה,

אמרתי:

"אם כן, אהיה אני עיניו.

הוא יראה דרך עיני-

אני אוביל אותו

ואדאג לנוחיותו

כל זמן שאחיה".

אם כן, כשאמות,

יהיה ילדי עור כפליים.

לא!!

אסור לילדי להיות תלוי בי.

אדם אינו רואה בעיניו בלבד!

אני חייבת למצא לו בי"ס ומורים

אשר יביאו לידיעתו

שיש לו אוזניים לשמוע,

ידיים להחזיק,

קצות אצבעות היכולות למשש.

שיש לו מח לחשוב

ולב להרגיש.

משימתי תהיה להקנות לו אומץ,

אהבת החי ורצון לאמת

כדי שלבסוף יוכל ילדי

לעמוד לבד ובטוח –

איש המוכן לכל שהחיים יציעו לו.

ובאור הבלתי מעומעם של רוחו –

ילדי יראה!!

כל הזכויות שמורות למת"ן 2018©
עיצוב ופיתוח: fatfish