סגור חלון קופץ X
 • מועצת תנועות הנוער

  מועצת תנועות הנוער הנה ארגון גג לכלל תנועות הנוער בישראל, על כל מגוון הקשת החברתית והפוליטית. המועצה מרכזת, מתאמת, מובילה ומפתחת עיסוק משותף של התנועות בהתמודדויות ואתגרים ערכים וחינוכיים, העומדים על סדר יומה של החברה הישראלית. המועצה מפעילה תכניות, הכשרות ופרויקטים שונים בהיקף רחב, בשיתוף גופי ציבור וממשל. 

  http://www.tni.org.il

 • משרד החינוך

  המשרד אחראי על מערכת החינוך בישראל, וכולל את הגנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. מנהל חברה ונוער אחראי על החינוך הערכי-חברתי-קהילתי (החינוך הבלתי פורמלי) לכלל בני הנוער במדינת ישראל. חיזוק החינוך לערכים, טיפוח החשיבה וההתנהגות המוסרית והחינוך למעורבות ולאחריות חברתית הם בליבת התפיסה החינוכית של כל תחומי המנהל ובהם המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמה במנהל, הממונה על תנועות הנוער. לתכנית שותפים גם האגף לחינוך מיוחד והשירות הפסיכולוגי- ייעוצי.

  http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

 • ג'וינט-ישראל אשלים

  הארגון הוקם כשותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל והפדרציה היהודית של ניו יורק, כדי להתמודד עם אתגרי הפיתוח ובניית מענים ושירותים למען אוכלוסיות ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם. הארגון פועל להרחבת מגוון האפשרויות הקיימות למיצוי ההזדמנויות והיכולות שלהם ברמה האישית המשפחתית והחברתית.  

  http://www.ashalim.org.il/

 • קרן שלם

  קרן שלם הוקמה בשנת 1983 על ידי מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם משרד הרווחה, למתן סיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות. הקרן מסייעת במענקים, ייעוץ וחשיבה לקידום איכות החיים בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לכל אורך חייו. 

  http://www.kshalem.org.il

 • איגוד מנהלי מחלקות החינוך

  איגוד מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות הינו ארגון מקצועי של כלל בעלי התפקידים במנהלי החינוך ברשויות המקומיות. האיגוד משמש כגוף מקצועי המעניק שירותי ליווי למנהלי אגפים וכן למרכז השלטון המקומי וגופים ממלכתיים נוספים. האיגוד שותף בוועדות מקצועיות, מפיץ דפי מידע מקצועיים וכן מארגן ימי עיון, השתלמויות מקצועיות ודיונים בנושאי חינוך לכלל חבריו.

   http://www.e4u.org.il/Pages/default.aspx

 • המוסד לבטוח לאומי- הקרן לפיתוח שירותים לנכים

  הקרן מסייעת לחברות וארגונים המבקשים לפתח שירותים המובילים לשילובם של אנשים עם מוגבלות בקהילה ותומכת בפיתוח שירותים בתחומי החינוך, השיקום, הדיור, התעסוקה, ובילוי בשעות הפנאי באמצעות מימון בניה, שיפוץ, הצטיידות ופיתוח אמצעים טכנולוגיים. 

  https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Pages/default.aspx

 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים

  המשרד עוסק באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה, ניצול וסטייה חברתית. לתכנית שותפים האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אגף השיקום והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם.

   http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx

 • משרד החינוך- מנהל חברה ונוער

  המשרד אחראי על מערכת החינוך בישראל, וכולל את הגנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. מנהל חברה ונוער אחראי על החינוך הערכי-חברתי-קהילתי (החינוך הבלתי פורמלי) לכלל בני הנוער במדינת ישראל. חיזוק החינוך לערכים, טיפוח החשיבה וההתנהגות המוסרית והחינוך למעורבות ולאחריות חברתית הם בליבת התפיסה החינוכית של כל תחומי המנהל ובהם המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמה במנהל, הממונה על תנועות הנוער. לתכנית שותפים גם האגף לחינוך מיוחד והשירות הפסיכולוגי- ייעוצי.

   http://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx

אולי תתענינו גם ב:

כל הזכויות שמורות למת"ן 2018©
עיצוב ופיתוח: fatfish