סגור חלון קופץ X

תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל

התמונה של אסתר אמסיס
שם
אסתר אמסיס
טלפון: 
052-2212225
אימייל לפירסום: 
ester_amseis@hotmail.com

הצופים בחברה הערבית והדרוזית בישראל פועלים מאז חצי יובל, כשבטים וכארגונים.

החל משנת 2001-1999 הכיר משרד החינוך והתרבות – מנהל חברה ונוער בתנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל בחסות עמותת התאחדות הצופים והצופות בישראל.

התנועה מורכבת  משבטים צופיים מכל הקשת החברתית והדתית נוצרים,  דרוזים ומוסלמים. החברה הערבית והדרוזית אוהדת מאוד את הצופיות  דווקא בהופעתם בתהלוכות בישובים לקראת החגים.

חזון- יישום עקרונות החירות, הצדק, השלום והשוויון בקרב בני הנוער.

מטרת על- לחנך לאדם הומניסטי בעל יושר פנימי ע"י הפנמת והטמעת הערכים במידות הצופה וההבטחה.

מטרות משנה:

לחנך את חבריה ברוח המידות וההבטחה של הצופה , ההבטחה-  "הנני מבטיח הבטחה שלמה לעשות כל מה שביכולתי למלא את חובותיי לאלוהים , למדינה , לעזור לזולתי בכל עת ולקיים את מידות הצופה"  

לפתח בחברה את הרגש החברתי ולעצב את אופיים , להרגילם לסדר ולמשמעת , לדייקנות ולהסתכלות , להכשירם לעבודה  ולחיים בטבע ,לטפח בהם יחס כבוד  ומסורת דתית ולחנכם לאזרחות טובה.

העמותה מגשימה את מטרותיה באמצעות השיטה הצופית הבאדן- פאולית : הפעלות בטבע , בעמלנות , בהכשרה לחיי עבודה ,  בחיי חברה מושתתים על הנהלה עצמית ,  על עזרה הדדית ועל יחס אמת וכבוד בין איש לרעהו.

העמותה תשקוד על קשרים הדוקים עם ארגוני צופים וצופות בארץ וברחבי תבל על מנת לטפח בקרב חבריה יחס של הבנה וכבוד הדדי בין עם לעם.

העמותה תפעל לטפח בנוער ובחברה הנאמנות לערכים הדמוקרטיים שהם יסוד היסודות של מדינת ישראל , תוך התנגדות למשטרים טוטליטאריים השוללים ערכים אלה.

העמותה תהיינה עצמאית ובלתי תלויה בשום מפלגה או גוף פוליטי .

התנועה תנוהל בצורה דמוקרטית  ע"י מבוגרים ומדריכים צעירים כיאה לתנועת נוער דמוקרטית .

כל הזכויות שמורות למת"ן 2018©
עיצוב ופיתוח: fatfish